BESTSELLERY WRZEŚNIA

  1.  Gwiazd naszych wina
  2. Igrzyska śmierci
  3. Niezgodna (cykl)
  4. Więzień Labiryntu
  5. Czynnik miłości
  6. Zostań, jeśli kochasz
  7. Percy Jackson i bogowie olimpijscy
  8. Rywalki
  9. Wymyśliłam Cię
  10. Jurassic Park

 

Wyniki ankiety o czytaniu w Gimnazjum.

Badaniem objęto cztery klasy pierwsze gimnazjum oraz cztery klasy trzecie gimnazjum, czyli ponad sto trzydzieści  osób z naszej szkoły. Uczniowie odpowiadali na pytania otwarte i zamknięte. Oto wyniki.

W klasach pierwszych swą opinię wyraziło siedemdziesięcioro troje uczniów, z czego większość stanowiły dziewczęta. 51 % badanych wskazało, że sięga po książkę w celu przyjemnego spędzenia wolnego czasu, 49 % z powodu obowiązkowego czytania, głównie w odniesieniu do lektur szkolnych. 46 % ankietowanych kieruje się w wyborze książki informacjami pozyskanymi od kolegów,  20 % przypadkowym wyborem, a po 17 % objętością wybranej książki oraz reklamą. 45 % uczniów klas pierwszych nie ma zdania na temat lektur szkolnych omawianych na lekcjach, 31 % uważa je za potrzebne, zaś 24 % sądzi, że są one zbędne. Na pytanie dotyczące trzech przeczytanych ostatnio książek, które nie są lekturami szkolnymi, ponad 1/3 badanych uczniów odpowiedziała, że nie przeczytała niczego. Pozostali wskazywali na najnowsze tytuły książek z gatunku fantasy, literatury młodzieżowej lub romansów, najczęściej serię o Harrym Potterze, „Gwiazd naszych wina”, „ Zostań, jeśli mnie kochasz”. Podobne tytuły uczniowie proponowali jako pozycje do spisu lektur. 
48 % ankietowanych szuka w książkach mocnych wrażeń,  31 % ciekawych postaci, a 21 % humoru i dowcipu. Wśród tytułów książek, które uczniowie poleciliby swoim rówieśnikom, przeważają nowe lektury szkolne, np. „Charlie i fabryka czekolady”. 51 % potwierdziło kupowanie książek przez rodziców, 49 % nie kupuje książek. 89% uczniów klas pierwszych korzysta ze zbiorów bibliotecznych, najczęściej raz w miesiącu (42 %), co najmniej raz w tygodniu 29 % i kilka razy w roku 18 % . 11 % uczniów wcale nie korzysta ze zbiorów bibliotek. Wśród substytutów, które zastępują im książkę uczniowie klas pierwszych wymieniają Internet (43%), e-booki (22 %), komputer (21 %), telewizor (14 %). Podstawowym źródłem, z którego uczniowie czerpią informacje o współczesnym świecie jest Internet (82 %). Mniejszym zainteresowaniem cieszy się telewizja (34 %) i  radio (14 %). Najrzadziej źródłem informacji są książki (4 %), encyklopedie i czasopisma (3 %).
Nieco odmienne preferencje posiadają uczniowie klas trzecich gimnazjum, których do sondażu przystąpiło sześćdziesięcioro czworo, z czego większość stanowili chłopcy. W tej grupie wiekowej 69 % uczniów czyta książki z powodu obowiązkowego zapoznania się z treścią lektury szkolnej, a tylko 31 % uważa czytanie książek jako formę miłego spędzania czasu. Dla 36 % ankietowanych jest to wybór przypadkowy, 29 % sięga po książkę po zasięgnięciu opinii kolegów, 18 % kieruje się przy wyborze objętością książki, a 17 % reklamą. 36 % uczniów nie ma zdania na temat lektur szkolnych, 34 % uważa, że są one potrzebne, a 30 % sądzi, że są one zbędne. 1/3 ankietowanych gimnazjalistów nie przeczytała żadnej książki spoza kanonu lektur szkolnych. Pozostałe osoby wymieniają tytuły książek z zakresu fantasy, literatury obyczajowej i romanse. Są to m.in. trylogia Igrzyska śmierci; seria książek o Wiedźminie, trylogia Niezgodna, seria Percy Jackson. Tytuły te powtarzają się przy propozycjach uczniów do spisów lektur szkolnych. Ponad połowa ankietowanej młodzieży szuka w książkach mocnych wrażeń (56 %), humoru i dowcipu (25%); ciekawych postaci (14%). Uczniowie poleciliby swoim rówieśnikom książki z gatunku fantasy lub lektury szkolne. 52 % ankietowanych potwierdza fakt kupowania książek przez rodziców, 48 % stwierdza, że książki nie są kupowane. 66 % uczniów klas trzecich korzysta ze zbiorów bibliotek, najczęściej raz w miesiącu (34 %), kilka razy w roku (28 %) i najrzadziej raz w tygodniu (11 %). 34 % uczniów wcale nie korzysta z zasobów bibliotek. Podobnie jak uczniowie klas pierwszych książki zastępuje uczniom Internet (61 %); e-booki (25 %); komputer (24 %); inne zajęcia (11 %) oraz telewizor (10 %). Głównym źródłem, z którego uczniowie najstarszych klas gimnazjum czerpią informacje o współczesnym świecie jest Internet (94 %), mniej popularnym źródłem jest telewizja (39 %), radio (16 %). Najrzadziej informacje pozyskują uczniowie z książek i encyklopedii (5 %).

Na podstawie uzyskanych wyników mogę stwierdzić, że uczniowie naszej szkoły, chociaż uczęszczają do gimnazjum w środowisku wiejskim, preferują nowoczesne technologie komunikacyjne, przede wszystkim Internet. Niestety, rzadko korzystają z tradycyjnej formy książki lub rzetelnej informacji pochodzącej ze zbiorów księgozbioru podręcznego. Decydujący wpływ na ich kompetencje czytelnicze posiada dom rodzinny, natomiast preferencje czytelnicze kształtuje głównie grupa rówieśnicza. Cenne są informacje dotyczące tytułów książek , po które sięga młodzież.  Zostaną one uwzględnione przeze mnie podczas bieżących zakupów książek w celu uaktualnienia i uatrakcyjnienia księgozbioru biblioteki szkolnej.

 

                                                                                              Oliwia Szafran

Wszelkie prawa zastrzeżone © STRONA ARCHIWALNA - Gimnazjum im. Jana Pawła II w Puchaczowie

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony