Szkolny Klub Wolontariatu

Szkolny Klub Wolontariusza działający w Gimnazjum w Puchaczowie wziął udział w ogólnopolskim konkursie przeprowadzonym w okresie od 29 września 2016 r. do 30 marca 2017 r. przez Studium Prawa Europejskiego i otrzymał Certyfikat „ Szkolny Klub Wolontariatu” – 
Celem konkursu było rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, kształtowanie postaw altruistycznych, dostarczanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu.
W ramach konkursu należało wykonać dziesięć zadań m. in. zorganizować konkursy promujące działania wolontariatu – literacki, plastyczny, przeprowadzić pogadanki w wybranych klasach na temat wolontariatu, przygotować i przeprowadzić akcje charytatywne w środowisku lokalnym oraz o zasięgu ogólnopolskim. W/w przedsięwzięcia realizowano we współpracy z nauczycielami, wychowawcami klas, Samorządem Uczniowskim.
Wszystkie działania wolontariuszy były sukcesywnie opisywane i dokumentowane zdjęciami lub filmami.
Otrzymany certyfikat jest dużym wyróżnieniem i potwierdza duże zaangażowanie młodzieży gimnazjalnej w działaniach na rzecz potrzebujących , a także stanowi dodatkową motywację do podejmowania kolejnych inicjatyw.

Realizacja wszystkich zadań objętych regulaminem konkursu odbyła się pod opieką i kierunkiem Marioli Hołodyn –opiekuna Szkolnego Klubu Wolontariusza w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Puchaczowie.

 

Opublikowano: 27 kwietnia 2017 18:32

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 251

Wszelkie prawa zastrzeżone © Gimnazjum im. Jana Pawła II w Puchaczowie

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony