I POWIATOWY KONKURS ZAWODOZNAWCZY „MÓJ ZAWÓD – MOJA PASJA”

W dniu 14.05.2019r w Zespole Szkół w Puchaczowie odbył się I Powiatowy Konkurs Zawodoznawczy „Mój Zawód – Moja Pasja”pod patronatem Starosty Łęczyńskiego oraz Wójta Gminy Puchaczów

Konkurs został zorganizowany przez Panią Teresę Szymańską – doradcę zawodowego w Zespole Szkół w Puchaczowie oraz Panią Grażynę Paterek – psychologa, doradcę zawodowego w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łęcznej.

Celem konkursu było wspieranie młodzieży w planowaniu własnej przyszłości zawodowej, zdobywanie i poszerzanie wiedzy o zawodach, promowanie i rozwijanie aktywności, kreatywności oraz uzdolnień uczniów oraz prezentacja twórczości młodzieży.

Adresatami konkursu byli uczniowie klas VII, VIII szkół podstawowych oraz klas III gimnazjów  w powiecie łęczyńskim.

Konkurs odbył się w dwóch etapach. Etap pierwszy międzyszkolny polegał na przygotowaniu przez uczniów plakatów na temat wybranych zawodów. Wszystkie plakaty zostały ocenione przez komisję konkursową, plakaty z najwyższą oceną punktową zostały zakwalifikowane do drugiego  etapu. Na tym etapie uczniowie przedstawili  zawód zaprezentowany na plakacie w różnorodnych formach.

 

Prace uczniów oceniała komisja konkursowa w składzie:

 

Pani Monika Szurek  - Wicedyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Puchaczowie, nauczyciel informatyki – przewodnicząca komisji

Pani Monika Ciechońska -  psycholog w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łęcznej – członek komisji

Pani Justyna Miksiewicz - Zoch – nauczyciel doradca zawodowy w Szkołach Podstawowych:   Dratowie i Zezulinie, pedagog w Gimnazjum Publicznym w Ludwinie – członek komisji

Pani Agnieszka Zgórska – nauczyciel plastyki w Zespole Szkół w Puchaczowie – członek komisji

 

Laureatami konkursu zostali:

 

I miejsce: Oliwia Bieńkowska, Mikołaj Mazur, Julia Nartowska, Julia Ryć – uczniowie kl. 7 Szkoły Podstawowej w Puchaczowie,

 

II miejsce: Oliwia Dąbrowska, Oliwia Jung, Monika Piechota, Natalia Ugarenko – uczniowie z kl. 8 Szkoły Podstawowej w Cycowie,

 

III miejsce: Aleksandra Czech – uczennica kl. 7 Szkoły Podstawowej im. Zgrupowania Partyzanckiego „Jeszcze Polska nie zginęła” w Ludwinie.

 

Wyróżnienia otrzymali:

Krystian Wasilak, Jakub Wodzyński, Klaudia Wójcik, Wiktoria Wójcik, Magda Zarzeczna – uczniowie kl. III Gimnazjum w Zespole Szkół nr 1 w Milejowie oraz Natalia Biernacka – uczennica kl. 8 Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Armii Krajowej  w Ostrówku.

 

Uczestników konkursu nagrodzono pamiątkowymi dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi, których fundatorami byli: Starosta Powiatu Łęczyńskiego oraz Wójt Gminy Puchaczów. Nagrody wręczyli: Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łęcznej – Pani Agnieszka Litwinek – Jabłoniec oraz Wicedyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Puchaczowie – Pani Monika Szurek.

Sponsorami poczęstunku byli Państwo Beata i Piotr Dorożyńscy – przedsiębiorcy z Puchaczowa.

Sponsorom, wszystkim uczestnikom i ich opiekunom serdecznie dziękujemy, a laureatom gratulujemy.

 

                                                                                              Organizatorzy:

Teresa Szymańska

                                                                                                                          Grażyna Paterek

 

Opublikowano: 17 maja 2019 07:34

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 337

Wszelkie prawa zastrzeżone © STRONA ARCHIWALNA - Gimnazjum im. Jana Pawła II w Puchaczowie

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony