„EDUKACJA EKOLOGICZNA W GMINIE PUCHACZÓW”

      Zespół Szkół w Puchaczowie informuje, że realizacja zadania pn. „Edukacja ekologiczna w Gminie Puchaczów” – „ Drzewa fabryką tlenu – niezbędnym elementem czystego środowiska” jest dotowana  na podstawie umowy nr 3/2017/D/EE z dnia 03.02.2017r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie i aneksu nr 1 do umowy dotacji nr 3/2017/D/EE z dnia 03. 02. 2017 r.zawartego w dniu 20. 04. 2017 r. Kwota dotacji  z WFOŚ i GW w Lublinie  dla naszej szkoły wynosi 4 000 zł.

W wyniku realizacji zadania współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Lublinie zostanie osiągnięty  następujący efekt ekologiczny:

uświadomienie uczniom oraz całej lokalnej społeczności problemów związanych ze środowiskiem przyrodniczym oraz konieczności jego ochrony

Opublikowano: 13 maja 2017 10:54

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 237

Wszelkie prawa zastrzeżone © Gimnazjum im. Jana Pawła II w Puchaczowie

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony